EVIZ d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu na veliko i malo

Dobrodošli!

Ova web stranica je prije svega namijenjena građevinskom sektoru i onima koji su sa tim područjem povezani. Nadamo se da ćemo biti od koristi  direktnim izvršiocima na gradilištima i njihovim nabavnim službama kao i onima koji tek osmišljavaju i proračunavaju projekte.

EDIL TROPHY - takmičenje zidara na sajmu u Bologni

EDIL TROPHY - takmičenje zidara na sajmu u Bologni

Zbog širokog spektra djelatnosti koje područje graditeljstva sačinjava nastojati ćemo u svojim ponudama, opisima i prijedlozima obuhvatiti, prije svega, opremu kojom se dugi niz godina bavimo:

  • SKELE građevinske - čelične i aluminijske, SKELE NA KOTAČIMA, SPOJNICE za skele različitih izvedbi i namjena: krute, okretne, potporne, vlačne: za različite promjere cijevi i različite završne zaštite. Korisnici skela često trebaju i CIJEVI ZA ŠUTU
  • VIBRATORI ZA BETON : IGLIČNI vibratori, OPLATNI vibratori PRETVARAČI za vibratore monofazni i trofazni, raznih snaga
  • PLASTIČNI I BETONSKI DISTANCERI ARMATURE
  • POKRETNE PLATFORME I DIZALA za terete i ljude – koriste se za slične ili iste svrhe kao i fasadne skele i to sa još većom efikasnošću jer pojednostavljuju i ubrzavaju kretanje radnika a manipulaciju teretom čine jednostavnijom, naročito na većim visinama
EDIL TROPHY - takmičenje zidara na sajmu u Bologni

EDIL TROPHY - takmičenje zidara na sajmu u Bologni

  • ALATI I STROJEVI   ZA OBRADU GRAĐEVINSKE ARMATURE također  još jedno široko područje:  RUČNI ALATI za rezanje i savijanje armaturnog čelika, ŠKARE za armaturu, ELEKTIČNI ručni alati, STACIONARNI strojevi za REZANJE (kidanje)  i SAVIJANJE armaturnog željeza, AUTOMATI za izradu armiračkih vilica, STROJEVI ZA REZANJE I SAVIJANJE ARMATURNIH MREŽA, KOMPLETNI ARMIRAČKI POGONI, projekti ARMIRAČNICA
  • GRAĐEVINSKE OPLATE: kompletne konfiguracije, elementi za stezanje oplate: OPLATNI VIJCI (pašaice), OPLATNE MATICE,
  • TALPE – ŽMURJE – ČELIČNE PLATICE  različitih profila i dimenzija – za osiguranje gradilišta ili iskopa kanala


Čestim ažuriranjem stranice nastojati ćemo vas informirati o novim uređajima i tehnikama bilo da smo ih mi pronašli ili ste nas vi na to potaknuli.
Želja nam je da ova stranica bude obostrano korisna, kako nama koji ju stvaramo i promoviramo svoje proizvode i usluge tako i vama koji ćete prezentirane informacije i koristiti. To je osnovna namjena ovih stranica. Stoga su vaši prijedlozi i dobronamjerne kritike dobrodošle.

 

NOVOSTI

Dizalo za ljude i terete - nosivost 1000 kg

Dizalo za ljude i terete - nosivost 1000 kg

Građevinska dizala i platforme za prijevoz ljudi i tereta raznih dimenzija i nosivosti. 


Mješalice za beton

Mješalice za beton

Mješalice za beton POLIERI


Cirkulari za drvo i srodne materijale

Cirkulari za drvo i srodne materijale

Građevinski cirkulari za rezanje drvenih i sličnih materijala