Dizalice

Dizalice

Dizalice

Manja gradilišta koja iz nekog razloga nemaju postavljenu toranjsku (kran) dizalicu koriste konzolne ili dizalice sa postoljem. Konzolne dizalice se najčešće montiraju na skelske ili slične čelične konstrukcije pri čemu se sama dizalica učvrsti na konzolu koja omogućava horizontalno zakretanje kako bi se manipulacija teretom olakšala.

Vjedrice - kible za kranove - građevinska kolica - tačke

Vjedrice - kible

Vjedrice - kible

Različiti uvjeti rada na gradilištima zahtijevaju odgovarajući način dopreme betona do mjesta rada. Kod betoniranja temeljnih ploča ili drugih većih površina, racionalno je koristiti kiblu sa centralnim bržim isipavanjem materijala.