Talpe - žmurje - čelične platice - lagani profili - plastične talpe

Talpe imaju mnogostruku primjenu. Mogu biti izrađene od čelika, aluminija, plastike (i sličnih kompozitnih materijala) ili drva. Bilo da služe kao privremena zaštita ili su trajno ugrađene, koriste se u izgradnji:

 • zaštite građevinskih jama
 • izgradnja pristaništa i luka
 • ustava
 • lukobrana
 • zaštita obala rijeka i kanala
 • zaštita iskopavanja na kopnu i u vodi
 • radovi na iskopavanju za gradnju mostova
 • potpornih zidova
 • konstrukcije temelja
 • podzemne garaže
 • podvožnjaci, rampe i tuneli
 • zaštita okoliša
 • zaštita od buke
 • razgraničenja kontaminiranih mjesta
 • civilna i industrijska odlagališta otpada
 • intervencije civilne zaštite 
 • temelje cesta i padina
 • za vojne potrebe
Talpe

Talpe

 

Čelične talpe mogu biti vruće i hladno valjani profili – Sl 1.

Kako bi se lakše formirao profil materijal se kod vruče valjanih talpi zagrijava prije formiranja na cca 1200 stupnjeva. Glavna prednost ovog postupka je mogućnost formiranja različitih dimenzija poprečnog presjeka profila. Utori za spajanje (brave) su precizniji nego kod hladno valjanih profila i u dobroj mjeri sprečavaju protjecanje vode i okolnog materijala bez dodatnog brtvljenja. Tehničke karakteristike jedne od češće upotrebljavanih talpi LARSEN – Prilog 3.

 

Hladno valjani profili formiraju se od materijala u hladnom stanju. Na taj se način postiže veća krutost profila uz manju težinu. Najčešća maksimalna debljina stjenke u ovom slučaju je 9 mm. Utori za spajanje ovih profila su širi što omogućava veći broj ponovnih upotreba i fleksibilnost pri montaži.

 

Profili za rovove. Najčešće se koriste za pouzdano osiguranje rovova, iskopa i šahtova. Ovi se profili koriste u slučajevima kada brtvljene između spojeva nije neophodno. Njihov oblik posebno je prilagođen za opetovanu upotrebu, često instaliranje i vađenje. Standardno se proizvode do dužine od 8 m. Sl. 2 – profili KD 4; KD6 i KD 750

 

Lagani profili Sl. 2 profili sa oznakom LP i Z.

Uglavnom se upotrebljavaju za osiguravanje iskopa unutar gradskih zona za zaštitu riječnih obala i nadogradnju nasipa. Proizvode se u dužinama do 17 m. U slučaju potrebe za nepropusnošću spojeva između profila dodaje se izdržljiva fleksibilna bitumenska smjesa. Kutni elementi za povezivanje hladno valjanih profila – Prilog 2.

 

Plastični, pvc, vinil ili slični kompozitni materijali također mogu biti sirovina za proizvodnju talpi Sl. 3. Ove profile odlikuju dugotrajnost, neosjetljivost na koroziju, mala težina, nepotrebno održavanje i td.

 

Za instaliranje (pobijanje) i vađenje talpi najčešće se koriste vibratori raznih izvedbi i snaga ( Prilog 1.) koji se mogu priključiti na bager. Pri tome treba usporediti tlak i količinu protoka ulja u hidrauličkom sistemu bagera sa tehničkim karakteristikama vibratora. U koliko te vrijednosti nisu dostatne vibrator se priključuje na dodatni hidraulički agregat.

Fotografije montaže vibratora na bager, za postavljanje i vađenje talpi, pogledajte u galeriji:

Prilozi