Strojevi za rezanje cigli

Rezači cigle

Rezači cigle

Rezanje materijala poput prirodnog kamena, mramora, cigli, betona, porotherma (poroton) ili sličnih građevinskih materijala izvodi se na mnogo načina. Za precizno i kvalitetno rezanje ovih materijala predstavljamo dvije osnovne grupe strojeva sa dijamantnom kružnom pilom...

Strojevi za rezanje asfalta i betona

Rezači asfalta i betona

Rezači asfalta i betona

Ove dvije vrste strojeva gotovo su identične s obzirom na njihovu funkcionalnost. Strojevi za rezanje betonskih podloga nemaju motorni pogon za kretanje pri rezanju već se ručno guraju.