Ručno rezanje armature

Ručni alati za rezanje armature

Ručni alati za rezanje armature

Obrada građevinske čelične armature najčešće počinje rezanjem - sječenjem: bilo ručnim ili strojnim. U pitanju su grubi radovi pa zahtijevaju čvrst i izdržljiv alat. Škare za sječenje armature JUNIOR (sl.2) i SENIOR (sl.3) su jedan od takvih alata u koje se možete pouzdati.

Ručno savijanje armature

Ručni alati za savijanje armature

Ručni alati za savijanje armature

Kao i ostali ručni alati ove naprave služe za izradu manjih serija vilica ili dotjerivanje armature na gradilištima "na licu mjesta". Ponekad, na teže dostupnim mjestima gdje je pristup strojevima kompliciran ili čak nemoguć, ručni su alati jedino rješenje.


Ručni električni alati za armaturu

Ručni električni alati

Ručni električni alati

Daljnji korak u ubrzavanju procesa izrade i montaže armature, u odnosu na ručne naprave, čine električni ručni alati za rezanje i oblikovanje armaturnog čelika. Praktični za manipulaciju, relativno malih dimenzija...

Armiračnice

Armiračnice

Armiračnice

Pod nazivom armiračnica podrazumijeva se tehnološki organizirana grupa strojeva u proizvodnji i pripremi građevinske armature za potrebe gradilišta. U praksi takva mjesta mogu biti uređena u sklopu vlastitog gradilišta ili u zasebnim izdvojenim pogonima..