Skele fasadne

Višesmjerna skela

Višesmjerna skela

Pri izgradnji objekata ili njihovom održavanju ili renoviranju koristi se mnogo vrsta fasadnih skela i skela na kotačima. To su privremene čelične ili aluminijske konstrukcije koje omogućavaju kretanje ljudi i premještanje materijala na različitim visinama.

Fasadne skele se opet mogu podijeliti na čelične i aluminijske brzo montažne – sa takozvanim "H" okvirima i cijevne ili spojničke skele čija se konstrukcija sastoji od skelskih čeličnih cijevi i skelskih spojnica različitih izvedbi.

Skele na kotačima

Skele na kotačima

Skele na kotačima

Ovakav tip skelskih konstrukcija se koristi najčešće za kratkotrajne poslove gdje dugotrajna montaža fasadne skele ne bi bila praktična ili bi bila preskupa.

Za radove na manjim visinama moguća je konstrukcija od elemenata fasadne skele (cijevne ili "H" skele ) sa dodatkom posebnih kotača za tu namjenu.