Građevinska dizala

Dizala za terete i ljude

Dizala za terete i ljude

Teretna dizala služe za brzu manipulaciju teretima i opremom po vertikali na gradilištima. Izvode se u dvije varijante: samo za terete sa većim brzinama i sa smanjenim brzinama za transport ljudi i tereta.

Platforme

Pokretne platforme i građevinska dizala omogućavaju brže kretanje ljudi i premještanje materijala i alata po vertikali na gradilištima.

Pokretna platforma za transport ljudi i tereta - gradilište Rabac

Pokretna platforma za transport ljudi i tereta - gradilište Rabac