Iglični vibratori

Vibro igle

Vibro igle

Vibriranje betona je potrebno zbog mehaničke čvrstoće i estetskog izgleda betona. Pravilan izbor vibratora ovisi o mnogim čimbenicima: vrsti betoniranja, konzistenciji betona, gustoći armature, vrsti kalupa (oplate), struji na gradilištu, osobnoj praksi itd.

Oplatni vibratori

Oplatni vibratori

Oplatni vibratori

Ova vrsta vibratora koristi se u građevinarstvu te mehaniziranim i automatiziranim radnim procesima u industriji. U građevinarstvu se oplatni vibratori montiraju na različite oplatne sisteme za betoniranja, silose itd.

Vibro letve

Vibro letve

Vibro letve

Za vibriranje, razgrtanje i zaglađivanje betona, ako se radi o većim površinama, koriste se vibro letve. U našoj ponudi se nalaze dva osnovna tipa "puni profil" za vibriranje i zaglađivanje betonske površine i "L profil" za vibriranje i razgrtanje betona.