Plastični i betonski odstojnici - distanceri

U svrhu osiguranja projektiranog zaštitnog betonskog sloja čeličnoj armaturi koriste se odstojnici – distanceri raznih oblika i dimenzija. Najčešći materijali za proizvodnju distancera su plastika i slični materijali, beton i čelik. Koja vrsta odstojnika će biti upotrijebljena ovisi prvenstveno o projektu a nakon toga o navikama i praksi izvođača. Betonski odstojnici, načinjeni od vlaknastog betona, koristiti će se na mjestima pojačane opasnosti od korozije čelične armature. U takvim slučajevima plastični distanceri ne bi bili pogodan izbor zbog različitog koeficijenta rastezanja plastike i betona što bi moglo dovesti do stvaranja kapilarnih pukotina a time i potencijalnih opasnosti od hrđanja armature.

Rukovođeni dugogodišnjim iskustvom nastojimo udovoljiti zahtjevima klijenata širokom lepezom vrsta i dimenzija odstojnika – distancera.

Prilog